porady prawne przez telefon

Wideo porada

246,00 
Udzielenie porad odbywa się za pośrednictwem komunikatora Skype. Po zapoznaniu się z Regulaminem świadczenia usług online, Klient przesyła pytanie wraz z dokładnym opisem stanu faktycznego. Następnie klient otrzymuje maila zawierającego potwierdzenie odebrania pytania przez adwokata oraz dalsze szczegóły w przedmiocie wykonania usługi. Po zaakceptowaniu warunków udzielenia porady, klient dokonuje zapłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty adwokat kontaktuje za pośrednictwem komunikatora Skype z klientem w ustalonym terminie i udziela odpowiedzi na zadane pytanie. Cena obejmuje 1 godzinę rozmowy.
Wypełnij formularz