Aktualności

KORONAWIRUS, A NOWE PRZEPISY DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Obowiązująca od 8 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadziła nowe przepisy dotyczące pracodawców i pracowników.

Zgodnie z nimi w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Co bardzo ważne okresu pobierania tego zasiłku NIE WLICZA się do 60 dni zasiłku opiekuńczego, który przysługuje pracownikowi w roku kalendarzowym.

Jeżeli masz pytania związane z Twoimi prawami lub obowiązkami w miejscu pracy lub potrzebujesz innej pomocy prawnej, skorzystaj z

PORAD PRAWNYCH ONLINE

Dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej :

https://mcp-kancelaria.pl/kategoria-produktu/porada-online/

Nasza kancelaria udziela konsultacji prawnych za pośrednictwem e-maili, telefonów, komunikatora Skype lub innych środków komunikacji na odległość.

Wróć do aktualności