Aktualności

Oświadczenie obrońców

Z uwagi na udzielenie przez Pana Kamila Durczoka parterom Kancelarii Adwokackiej MCP Michał Ciupa i Partnerzy, adw. Karolowi Rużyło i adw. Michałowi Ciupa upoważnienia do jego obrony w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalna w Katowicach o czyn z art. 310 k.k. i innych oraz mając na względzie fakt, iż postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach z dnia 4 grudnia 2019 roku w przedmiocie nie uwzględnienia wniosku o zastosowanie w stosunku do naszego Klienta środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wywołało duże zainteresowanie ze strony mediów, zamieszczamy oświadczenie jego obrońców przygotowane w odpowiedzi na docierające do Kancelarii liczne pytania.

Wróć do aktualności